Comment on page

Chia sẻ/ cấp quyền người dùng trên Fanpage (phục vụ cho việc chạy quảng cáo)

Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng LadiPage
Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng Wordpress
Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng Harvara
Chia sẻ/ cấp quyền người dùng trên Fanpage (phục vụ cho việc chạy quảng cáo)
Bước 1: Truy cập Fanpage bấm vào nút "Cài đặt" ở góc trái giao diện
Bước 2: Ở giao diện cài đặt, bấm chọn nút "Vai trò trên Trang" ở góc trái giao diện
Click vào Vai trò trên Trang"
Bước 3: Chỉ định một vai trò mới trên Trang
Ở giao diện vai trò trên Trang, tại khung "Chỉ định một vai trò mới trên Trang" thực hiện thao tác:
  • Nhập đường link người dùng cần cấp quyền.
  • Quyền hạn của họ ở Fanpage của bạn.