Comment on page

Cài đặt chuyển đổi trên ladipage

Tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads cho bạn biết hành động xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn – họ đã mua sản phẩm, đăng ký nhận bản tin, gọi đến doanh nghiệp hay tải ứng dụ
Để theo dõi các chuyển đổi trên Landing Page và ghi nhận trên Google Ads, bạn chỉ cần làm theo các bước sau, chủ yếu là lấy được các mã ID cơ bản mà không cần gắn các đoạn code phức tạp:

Bước 1: Gắn Google Ads ID

- Để lấy Google Ads ID bạn hãy truy cập vào tài khoản Google Ads và làm theo các bước dưới đây:
1.1 Vào mục "Công cụ và cài đặt" và chọn "Trình quản lý đối tượng"
1.2 Vào mục "Nguồn đối tượng"
1.3 Xem "Chi tiết"
1.4 Chọn mục "Thiết lập thẻ" và chọn "Tự cài đặt thẻ"
1.5 Tại đây bạn có thể sao chép lại đoạn ID
1.6 Thiết lập mã chuyển đổi trên LadiPage bằng cách điền mã vừa sao chép tại bước 1.5

Bước 2: Tạo hành động chuyển đổi trên Google Ads

Mô tả: Nếu bạn đang cần theo dõi hành động hoàn tất form đăng ký hoặc hành động nhấp chuột vào một nút nào đó trên trang, thì trước tiên bạn cần thiết lập hành động chuyển đổi đó trên Google Ads trước theo các bước dưới đây:
2.1 Tại mục "Công cụ và cài đặt" chọn "Lượt chuyển đổi"
2.2 Tạo một hành động chuyển đổi mới
2.3 Chọn tạo hành động chuyển đổi cho Trang web
2.4 Chọn hành động bạn muốn theo dõi
2.5 Nhấp “Tạo và tiếp tục” để hoàn tất
*** Hệ thống hiển thị nội dung thông báo thực hiện hành động chuyển đổi

Bước 3: Gắn ID và nhãn chuyển đổi vào sự kiện

3.1 Để theo dõi sự kiện hoàn tất form đăng ký, bạn vào phần Lưu data của form, sau đó trong mục Mã sự kiện chuyển đổi, nhập ID chuyển đổi và Nhãn chuyển đổi (đã lấy ở bước 2) và điền vào 2 ô tương ứng ở mục Mã chuyển đổi Google Ads
Nhập ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi
Sau đó nhấp Cập nhật và xuất bản trang để lưu thay đổi.
3.2 Để theo dõi sự kiện nhấp chuột cho nút bấm, bạn vào phần thiết lập của nút bấm, nhập ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi vào phần Đo lường sự kiện nhấp chuột:
Sau đó bấm Cập nhật và xuất bản trang để lưu thay đổi.
***Lưu ý:
  • Chỉ cần nhập các ID như hướng dẫn, không cần gắn thêm đoạn code nào cả.
  • Các nút submit trên form đăng ký KHÔNG có phần gắn mã sự kiện. Muốn đo lường cho form, bạn vào mục Lưu data của form và chọn Mã theo dõi sự kiện

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của mã Google Ads trên trang

Để kiểm tra xem Google Ads đã ghi nhận những sự kiện mà bạn đã cài đặt ở trên hay chưa, các bạn cần tải ứng dụng Google Tag Assistant và cài đặt trên trình duyệt Chrome.
Sau khi ứng dụng đã hiển thị trên trình duyệt, bạn bật trang landing page cần kiểm tra, và chọn Enable sau đó ấn F5 để tải lại trang
Thao tác các sự kiện và kiểm tra như hình dưới: