Comment on page

Hướng dẫn cài đặt Google Ads Remarketing vào website

  • Nếu đây là lần đầu tiên dùng Google Adwords, bạn buộc phải tạo chiến dịch adword đầu tiên và thêm thẻ thanh toán vào tài khoản Google Adwords của mình.

Vào Công Cụ >> Trình quản lý đối tượng
- Chọn "Nguồn đối tượng" >> "Chi tiết"
- Click chọn "Thiết lập thẻ"
- Tại "Thẻ trang web toàn cầu" bạn copy toàn bộ mã (thay ID tài khoản của bạn)

Dán thẻ Google Ads Remarketing vào website
Với website Haravan bạn vào trang quản trị website chọn mục"Website" => "Giao diện" => "Hiệu chỉnh theme"
Ở trong phần hiệu chỉnh theme, tìm file "theme.liquid" --> nhấn "Crtl + F" --> tìm </body>
- Bạn chèn code remarketing đã lấy ở trên và chèn vào trước </body>
  • Nhấn "Lưu", như vậy thẻ adword đã bắt đầu hoạt động trên website của bạn.