Comment on page

Hướng dẫn cài đặt mã Google ads trên trang cảm ơn của form đăng ký

Hướng dẫn cài đặt mã Google ads trên trang cảm ơn của form đăng ký
Trong trường hợp bạn sử dụng trang cảm ơn sau khi điền form đăng ký ở landingpage, ngoài ID google ads, bạn cần cài đặt thêm mã theo dõi sự kiện trên trang cảm ơn

Truy cập tài khoản Google Ads và làm theo các bước dưới đây để lấy Google Ads ID:
Vào mục "Công cụ và cài đặt", chọn "Trình quản lý đối tượng"
Vào mục "Nguồn đối tượng"
Chọn "Thiết lập thẻ" và "Tự cài đặt thẻ"
Phần ID này thiết lập cho cả trang gốc landingpage điền form và trang cảm ơn landingpage
Vào mục thiết lập mã chuyển đổi trên LadiPage và copy đoạn ID vào ô

Nếu bạn đang cần theo dõi hành động hoàn tất form đăng ký hoặc hành động nhấp chuột vào một nút nào đó trên trang, thì trước tiên bạn cần Thiết lập Hành động chuyển đổi đó trên Google Ads trước. Các bước thực hiện như sau:
Vào phần "Công cụ và cài đặt" rồi chọn phần "Lượt chuyển đổi"
Tạo một hành động chuyển đổi mới
Chọn tạo hành động chuyển đổi cho Trang web

Sau khi tạo đoạn mã sự kiện thành công, bạn copy đoạn mã, cho vào phần THIẾT LẬP- MÃ JAVASCRIPT/CSS- TRƯỚC THẺ HEAD của trang cảm ơn, không cần gắn ở trang gốc( trang chứa form đăng ký) phần mã sự kiện này
Lưu ý : Khi sử dụng trang cảm ơn sau khi điền form, thì bạn KHÔNG gắn mã sự kiện cho phần form đăng ký , chỉ sử dụng gắn mã sự kiện ở trang cảm ơn của bạn