Comment on page

Hướng dẫn cài mã Google Ads trên LadiPage

Tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads cho bạn biết hành động xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn – họ đã mua sản phẩm, đăng ký nhận bản tin, gọi đến doanh nghiệp hay tải ứng dụ
Để theo dõi các chuyển đổi trên Landing Page và ghi nhận trên Google Ads, bạn chỉ cần làm theo các bước sau, chủ yếu là lấy được các mã ID cơ bản, không cần gắn các đoạn code phức tạp:
 • Bước 1: Gắn Google Ads ID vào LadiPage
 • Bước 2: Cài đặt Tracking (theo dõi lượt chuyển đổi)
  • Phần 1: Cài đặt Tracking chuyển đổi cho lead form
  • Phần 2: Cài đặt Tracking khi khách hàng click vào CTA hotline

Bước 1: Gắn Google Ads ID vào LadiPage của bạn

Để theo dõi các chuyển đổi trên Landing Page, trước tiên bạn phải gắn Google Ads ID vào Ladi Page của bạn, để ghi lại và theo dõi bạn cần gắn mã chuyển đổi vào trong landing page của bạn Google Ads sẽ giúp bạn theo dõi lượt chuyển đổi
bạn vào phần Thiết lập -> Mã chuyển đổi
Meey Ads sẽ giúp bạn tối ưu ghi lại và theo dõi tất cả chuyển đổi thông qua Google Ads
Ở phần Google Ads ID điền mã: AW-461336711
Ấn Đóng để hoàn thành

Bước 2: Cài đặt Tracking (theo dõi lượt chuyển đổi)

Phần 1: Cài đặt Tracking chuyển đổi cho lead form

Chuyển đổi cho lead form được hiểu là khi khách hàng điền thông tin đăng kí ở phần form đăng ký và hoàn tất xác nhận thì được tính là một chuyển đổi, để theo dõi những chuyển đổi đó bạn cần gắn một mã chuyển đổi và nhãn chuyển đổi cho từng form đăng ký.
 1. 1.
  Để theo dõi sự kiện hoàn tất form đăng ký, bạn vào phần Lưu data của form, sau đó trong mục mã sự kiện chuyển đổi, nhập:
  • ID chuyển đổi: 461336711
  • Nhãn chuyển đổi: TWFUCPvG24MDEIfh_dsB
Sau đó bấm Cập nhật và xuất bản trang để lưu thay đổi.
2. Để theo dõi sự kiện nhấp chuột cho nút bấm, bạn vào phần thiết lập của nút bấm, nhập ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi vào phần đo lường sự kiện nhấp chuột:

Phần 2: Cài đặt Tracking khi khách hàng click vào CTA hotline

Tương tự như việc cài đặt tracking cho lead form, mỗi một cuộc gọi tới hotline sẽ được tính là một chuyển đổi, để ghi nhận và theo dõi bạn cũng phải gắn một ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi vào từng CTA hotline (nút gọi).
Click vào CTA hotline vào phần thiết lập, mở tab "SỰ KIỆN"
Tiếp theo click để mở phần "ĐO LƯỜNG SỰ KIỆN NHẤP CHUỘT"
Ở đây bạn sẽ thấy ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi, Meey Ads sẽ giúp bạn tối ưu ghi lại và theo dõi tất cả chuyển đổi thông qua Google Ads
Lần lượt bạn nhập:
 • ID chuyển đổi: 461336711
 • Nhãn chuyển đổi: YNWpCL2_1IMDEIfh_dsB
Hoàn tất
Lưu ý: chỉ cần nhập các ID như hướng dẫn, không cần gắn thêm đoạn code nào cả.
Lưu ý : các nút submit trên form đăng ký KHÔNG có phần gắn mã sự kiện. Muốn đo lường cho form, bạn vào mục Lưu data của form > Mã theo dõi sự kiện