Đăng ký Meey Ads
Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn tạo và đăng nhập tài khoản trên Meey Ads
  • Bước 2: Sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản Meey ID - Meey ID sẽ được sử dụng để đăng nhập các sản phẩm trong hệ sinh thái của Meey Land như: Meey Ads, Meey Map, Meey CRM và Meeyland.com
  • Bước 3: Nhập mã đăng nhập được gửi tới số điện thoại bạn vừa đăng ký tại Meey ID
  • Bước 4: Đăng ký thông tin tài khoản của bạn
Copy link