Comment on page

Hướng dẫn dùng tài liệu

Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn cài đặt theo dõi chuyển đổi trên các nền tảng web site của bạn
Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất:

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên LadiPage Builder. Vì vậy bạn có thể xem tên tính năng đó trên builder và tìm đúng từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan:

Để nhìn rõ hơn chi tiết của ảnh hướng dẫn, bạn chỉ cần click vào ảnh để zoom: