Comment on page

Tạo Fanpage, sử dụng Fanpage để chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook

Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng LadiPage
Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng Wordpress
Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng Harvara
Tạo Fanpage, sử dụng Fanpage để chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook
Vào Fanpage ở giao diện chính của Facebook
Bước 2: Bấm vào nút "+ Tạo Trang mới" ở cột bên trái để tạo Fanpage mới
Bước 3: Nhập những thông tin của Fanpage
Nhập những thông tin của Fanpage (cột trái) bao gồm:
  • Tên hiển thị của Fanpage.
  • Mô tả về Fanpage của bạn.
Preview hiển thị fanpage nằm ở bên phải. Bấm nút "Tạo Trang" để hoàn thành bước này.
Bước 4: Lưu và hoàn thành
Cập nhật ảnh đại diện và ảnh bìa
Bước cuối cùng để hoàn thành tạo mới 1 Fanpage trên Facebook
  • Cập nhật hình ảnh đại diện